ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

ĐỐI TÁC KINH DOANH

HIỆP HỘI LIÊN KẾT

CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Thương hiệu được khách hàng tín nhiệm 2018 của hội sở hữu trí tuệ TP HCM

Chứng nhận Hiệp hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương

Chứng nhận hội viên hiệp hội bất động sản Bình Dương

PAK Group xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của Cổ đông, Đối tác, Khách hàng và toàn thể nhân viên cùng nhau đóng góp, xây dựng để phát triển và đạt được mục tiêu đề ra.